Més d'una tercera part de la comunitat gitana de Perpinyà ha estat infectada pel coronavirus

Perpinyà

Ja se sabia que el virus havia circulat molt ràpidament entre la comunitat gitana del bari de Sant Jaume. Doncs ara un estudi realitzat per l’Hospital de Perpinyà i Salut Pública France ho acaba de confirmar.
L’estudi, únic a l'estat francès, es va centrar sobre els habitants dels barris de Sant Jaume, l’Alt Vernet i la "Cité Bellus", on la població gitana i és força present.
En aquests 3 baris un 35,4% de la població ha estat en contacte amb el virus. Fins i tot la Covid-19 havia contaminat prop d'un habitant de Sant Jaume sobre 2 a finals del mes de juny, 46.7%. L'estudi també ha confirmat que contràriament a la resta de l'estat, aquest clúster de Perpinyà havia afectat una població més jove, d'una mitjana d'edat de 52 anys, contra 75 a la resta de l'estat. 
La comunitat gitana de Perpinyà va comptar un nombre elevat de morts durant la primera onada de la pandèmia.
Els autors de l'estudi avisen que tot i el nombre elevat de persones portadores de la Covid-19 en aquests barris, no hi ha un efecte d'immunitat col·lectiva.
La propera part de l'estudi serà de descobrir si hi ha una correlació entre la propagació del virus i les condicions de vida.