L’APLEC, Associació per l’ensenyament del Català demana un veritable màster MEEF – Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation

Catalunya Nord

L’APLEC, Associació per l’ensenyament del Català demana la creació i la posada en plaça d’un veritable màster MEEF – Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation – de professor de les escoles bilingüe en català.
Actualment els INSPE – Instituts de formació dels professors de les escoles – estan elaborant els continguts de les formacions per als pròxims anys. L’actual formació només inclou 2h setmanals en llengua catalana, el que no permet preparar efectivament els ensenyants bilingües, ni de reforçar llurs competències en llengua catalana segons L’APLEC. El desenvolupament del bilingüisme i un ensenyament bilingüe de qualitat passen per una veritable formació dels professors de les escoles bilingües (sobre els models corsos o bretons que ja existeixen).