Augment del nombre de malalts de Covid-19, però baixa dels casos molt greus

Catalunya Nord

14 persones positives al coronavirus estan hospitalitzats actualment a Perpinyà, dels quals un està en reanimació. Aquestes són xifres de l’Agència Regional de Salut que mostren un clar augment del nombre d’hospitalitzacions en les darreres setmanes. Però hi ha una lleugera baixa dels casos greus que necessiten cures intensives.
Des de l’inici de la pandèmia 36 persones han mort de la Covid-19 a Catalunya Nord.