Quim Torra a la cloenda de la Universitat Catalana d'Estiu 2020

El president de la Generalitat de Catalunya va reinvidicar la "confrontació" i la "desobediència de lleis injustes"

Catalunya Nord, Conflent, Prada

Quim Torra, a la cloenda de la UCE 2020
Quim Torra, a la cloenda de la UCE 2020 | Ràdio Arrels

Per segon any consecutiu el president de la Generalitat de Catalunya Quim Torra ha estat convidat a pronunciar el discurs de cloenda de la Universitat Catalana d'Estiu.

Un parlament en el qual ha mostrat la seva determinació per anar cap a la independència.

Quim Torra, va fer una crida ahir a tor­nar a “pren­dre la ini­ci­a­tiva” en la lluita per la inde­pendència, a fi de superar el “risc de pen­sar” que la gestió de la pandèmia és un “únic objec­tiu polític”. Va rei­vin­di­car la “con­fron­tació” i la “deso­bediència de lleis injus­tes”, tot obeint la pròpia sobi­ra­nia, com l’única manera d’avançar. “Hem de situar la sobi­ra­nia de Cata­lu­nya com a prin­cipi rec­tor del canvi; acon­se­gui­rem la inde­pendència exer­cint-la”, resu­mia. Torra,

Enric Balaguer ha seleccionat alguns extractes.