L’Universitat Catalana d’Estiu es farà integralment en línia

Els cursos es faran en línia i seran reservat a les persones matriculades, els concerts i els espectacles s’emetran, des de les instal·lacions de l’UCE a Prada, en streaming i amb accés obert.

Catalunya Nord, Prada de Conflent

L’Universitat Catalana d’Estiu acaba de publicar un comunicat on explica les condicions en què se celebrarà aquesta 52ª edició, i els motius d’aquesta decisió.

 

Comunicat de la Universitat Catalana d’Estiu

Ahir dia 4 d’agost vam rebre la carta signada pel batlle de Prada, en la qual ens comunicava el decret municipal de prohibició d’utilització de les instal·lacions municipals i de l’espai públic durant l’edició d’enguany de la Universitat Catalana d’Estiu, atesa la crisi sanitària epidemiològica que vivim.

Tot i això, el batlle ens informava que ens era permès de fer ús de les instal·lacions privades de les quals l’UCE és responsable. Ens cal fer-hi el manteniment i prendre totes les mesures sanitàries establertes per a garantir-hi la seguretat sanitària de les persones que hi siguin presents.

En les converses mantingudes, la condició que ens posa el Consell Municipal és que només allotgem a les nostres instal·lacions l’equip organitzatiu estrictament necessari; altrament, posaríem en risc la celebració de la 52ª edició de l’UCE i la seva continuïtat.

Davant d’aquest decret municipal, l’UCE ha decidit d’oferir tots els cursos en línia, sense presencialitat, amb accés restringit als matriculats.

Els actes, les commemoracions i els debats previstos cada dia, a les dotze del migdia i a les cinc del capvespre, seran emesos des de les nostres instal·lacions a Prada en streaming, com sempre, i amb accés obert.

Els concerts i els espectacles s’emetran, també des de les nostres instal·lacions a Prada, per primera vegada en streaming i amb accés obert.

Ens veurem obligats a rebutjar la presència a les nostres instal·lacions de tota persona que no participi directament en un acte.

Prada, 5 d’agost del 2020