Es prova un sistema inèdit anti-pol·lució pels autocars a Catalunya Nord

Catalunya Nord, Cerdanya-Capcir

No se sap, però l'emissió de partícules fines de sistemes de frens dels vehicles és 6 vegades més elevada a les dels gasos d'escapament i representa un 70 % de la globalitat de les emissions de partícules fines. La regió Occitanie ha decidit ser a l’avant-guàrdia i provar en els seus autocars un sistema innovador concebut per la societat Tallano Technologies. Una experiència positiva es va fer als trens del RER parisenc, aquesta és la primera prova amb autocars, eliminarà el 90 % de les partícules fines que són cancerígenes

Guy esclopé, conseller regional al micro de l’Enric Balaguer

De moment dos autocars de la línia de Cerdanya, on hi ha molta utilització del fre a causa de les característiques del territori, disposaran d’aquesta innovació. L’objectiu és que sigui generalitzada a tots els vehicles de transports de la regió.

Altres anuncis fets aquest 23 juliol, a Perpinyà per Jean-Luc Gibelin, el vicepresident de la regió encarregat del transport:

- abans de finals d'any els trens tornaran a circular fins a Vilafranca, recordem que de moment es paren a Illa i es preveu que arribin fins a Prada al setembre

- s'estudia un abonament anual a 40 €, reservat als residents, per poder utilitzar tantes vegades com es vulgui el Tren Groc o l’autocar, sobre el sector de Cerdanya i Capcir