El Consell Departamental aprova ajudes als municipis per als danys de la tempesta Glòria, i pels treballadors mobilitzats per la crisi sanitària

Es tractaba d'una sessió presencial després de dues sessions telemàtiques. També s'ha aprovat l'ajuda financera a l'OPLC i la represa de les centrals hidràuliques

Catalunya Nord

foto d'arxiu
foto d'arxiu

Aquest dilluns va tenir lloc una sessió pública del Consell Departamental, la primera a la seu física del voral Sadi Carnot, després de dues sessions telemàtiques.

Entre els temes tractats i votats hi havia una prima econòmica als treballadors mobilitzats duran el confinament a conseqüència de la crisi sanitària, també s’ha aprovat unes noves ajudes per reparar els danys causats per la tempesta Glòria a finals del mes de gener i 100.000 € per l'Oficina pública de la llengua catalana.

Finalment el departament ha acordat reprendre l’activitat de les centrals hidràuliques després de la darrera decisió de justícia que ha donat la raó a la institució en matèria fiscal, ens ho detalla el vicepresident del Consell Departamental, Nicolas Garcia.