L’Associació per a l’Ensenyament del Català, preocupada per les mesures plantejades per Louis Aliot sobre la catalanitat.

Perpinyà

L’APLEC considera que les «ambicions en matèria de cultura catalana» del candidat Aliot no tenen en consideració l’aspecte lingüístic. El programa seu programa focalitzen en manifestacions folklòriques, aspectes turístics, econòmics o patrimonials que no tenen res a veure amb la llengua.
L’APLEC també afirma que les mencions indirectes que el programa de Louis Aliot fa a la llengua catalana representen un clar retrocés respecte al què es fa actualment.
Sense prendre posició en aquesta elecció, l’Associació per a l’Ensenyament del Català alerta del perill que representa l’extrema dreta per la llengua catalana a casa nostra.