Les Torres de Guaita del Vallespir s'encendran aquest vespre

Començant per les de Prats de Molló i successivament quan veuran el foc de l'una l'altra s'il·luminarà per aquesta festa dels focs de Sant Joan tant particular

Catalunya Nord, Vallespir

Les Torres de Cabrenys
Les Torres de Cabrenys

D'ençà de l'època dels Reis de Mallorca, aquestes torres servien per comunicar un perill, i fer arribar la informació de torre en torre fins a arribar al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. De dia es feia servir el fum i de nit el foc.

Aquest vespre, a partir de les 10 i 10 minuts a Prats de Molló el batlle, Claude Ferrer, encendrà una torxa, quan els que seran a les Torres de Cabrenç vegin el llum de la del Mir també n'encendran una, seguint amb la Torre de Cos, el Castell de Mollet, Cortsaví i Vetera.

El Joan Jaume Casals serà a Montferrer, al Castell de Mollet, i espera que a la plana els companys de les altres torres també encenguin una torxa i «fins a arribar al Palau dels Reis de Mallorca, Castellnou o encara Cotlliure, és a dir per qui estaven comunicades les torres».

Una manera diferent de viure i veure aquesta revetlla de Sant Joan a causa de la situació sanitària, l'ideal seria que totes les Torres de Guaita de Catalunya Nord se puguin encendre recordant la imatge de Montserrat il·luminant-se fa uns mesos.