InformeCAT 2020, la panoràmica de la salut del català, publicat per la Plataforma per la Llengua.

Catalunya Nord

La Plataforma per la Llengua és una organització no governamental que defensa la presència de la llengua catalana arreu del domini lingüístic i promou la llengua catalana com a eina de cohesió social. Acaba de publicar l’InformeCAT2020, un document que mostra una panoràmica de la salut del català. Aquest document de referència s'actualitza anualment i permet disposar d'un termòmetre sobre l'estat i l'evolució de la llengua.

En general l’estudi mostra que el baix ús social del català provoca una situació d’emergència lingüística a tot el país.

Per Catalunya Nord L’InformeCAT 2020 indica que només un 5,7% de la població té el català com a llengua habitual segonsl’enquesta de «Coneixements i usos lingüistics a la Catalunya del Nord 2015», i que indicava que 6% de la població Nord-catalana té el català com a primera llengua, un 4% el té com a llengua habitual, un 37% el sap parlar i finalment, un 65% afirma entendre el català.
L’Informe també destaca l’augment de denúncies per discriminacions policials als catalanoparlants (+85,7%), o que el 50% els habitants de Catalunya Sud creuen que el català, el valencià i el mallorquí són llengües diferents.
El document també posa de manifest la forta presència del català a internet però la seua absència a plataformes com Netflix o en el doblatge de films.