Retorn obligatori a l’escola per tots els alumnes

Catalunya Nord

Primer dia de retorn a classe per tot l'alumnat de les escoles i col·legis de Catalunya Nord.
Aquesta reentrada és obligatòria per tots els alumnes i es farà amb un alleugeriment de les regles d'acolliment dels infants. Per exemple, la distància de separació d'un metre entre cada alumne només és obligatòria si els locals permeten aplicar-la.
El nou protocol sanitari elaborat pel ministeri de l'Educació Nacional ha estat pensat amb l'objectiu que els mestres puguin acollir a classe tots els alumnes cada dia de la setmana.

A la vila de Perpinyà l'ajuntament ha posat en plaça un dispositiu pels mainatges que tinguin un professor absent o per qualsevol motiu que faci impossible el retorn del mainatge a classe. Per això un centre d'acolliment d'alumnes de primària ha estat obert al Mas Bresson de Perpinyà, entre les 7.45h i les 18.15 h.