Quin impacte haurà tingut el confinament sobre la natura? L’exemple de les abelles

“Els animals s'han trobat amb un paradís sense l'home. Perquè el més gran depredador d'una colla d'animals i el que pertorba tot aquest sistema sem nosaltres”

Catalunya Nord

Duran aquests dos darrers mesos l'activitat humana s'ha reduït molt. Les restriccions de mobilitat i la reducció de l'activitat econòmica semblaria haver deixat un respir a la natura. Per la relació de causa-efecte no és sempre evident.
Sabem que la pol·lució de l'aire, de l'aigua, la pol·lució sonora o lumínica tenen un impacte sobre la fauna i la flora que nos envolta. Però el confinament realment ha atenuat aquest fenomen?
Les abelles són excel·lents indicadors biològics de l'espai que ens envolta. Aquests insectes serveixen de referència al moment de detectar els efectes creuats de les diferents pol·lucions que afecten un territori.
Actualment tenim un greu problema de mortalitat amb les abelles. L'activitat humana, els pesticides, la pol·lució són alguns dels factors que han accentuat aquesta mortalitat.
Hem volgut conèixer el punt de vista d'un pagès i apicultor biodinàmic, en David Nivet de Pontellà.
L'agricultura biodinàmica és un mètode d'agricultura biològica que treballa d'acord amb les energies de la vida, cercant un equilibri entre la terra, les plantes o encara la lluna.
Per això David Nivet està molt atent a la natura. Durant aquest confinament no ha notat cap canvi als seus ruscs i la mortalitat de les abelles ha continuat.
En canvi considera que l'absència d'activitat humana i sobretot l'absència de transports ha tingut un efecte increïble sobre la naturalesa.
David Nivet espera que aquest període de confinament ens porti a fer una reflexió i a preguntar-nos “què farem demà per l'ecologia?”.

David Nivet, apicultor en biodinamia espera que la crisi ens forci a fer-nos les bones preguntes: