El toc de queda s’allarga a Perpinyà fins al 15 d’abril

Perpinyà

La prefectura de Catalunya Nord ha decidit amb l’ajuntament de Perpinyà allargar el toc de queda a fins el 15 d’abril:
La mesura és vigent de les 20.00 h a les 6.00 h.
Aquesta decisió implica l'obligació de quedar-se a casa a aquests horaris i la prohibició total de circular.
Les excepcions a aquesta prohibició només concerneixen els desplaçaments dels personals dels serveis públics i de les activitats nocturnes indispensables al bon funcionament de la vida diària. Pels particulars, només els desplaçaments lligats a motius imperiosos de salut, d'urgència mèdica o de força major seran tolerats.
A Perpinyà es fan sonar les sirenes cada dia 1/4 abans de les 8 del vespre per recordar la imminència de l’aplicació del toc de queda.